Instrument
Slagwerk
Profiel

 

Hans heeft klassiek slagwerk gestudeerd aan het Brabants Conservatorium in Tilburg, en heeft deze opleiding in 1992 afgerond met de diploma’s Docerend- en Uitvoerend Musicus.

Daarnaast heeft hij pauken gestudeerd bij Georg Breier in Keulen, en Nick Woud in Hilversum.

 

Al tijdens zijn opleiding ging hij remplaceren in diverse Nederlandse orkesten, en begon hij als gastdocent Orkest-slagwerk aan het Brabants Conservatorium.

Het lesgeven aan regionale muziekscholen bracht hem meer en meer op het pad van de lichte muziek, en naast zijn klassieke werkzaamheden, is dit nu een belangrijk werkterrein geworden.

 

Zijn huidige werkzaamheden: Docent kleine –trom/techniek AMPA Lichte Muziek, methodiek klassiek en licht, drums Academie voor Muziekeducatie en YMA. Docent drums MDM Vught en Muzebox Boxtel. Free-lance slagwerker, en speelt drums in diverse bands.